Informatie

Winkelen in winkelcentrum Martenshoek in Hoogezand is winkelen op een stukje historische grond.

Reeds in de 18e eeuw is het gebied rond Martenshoek gegroeid als toegangspoort van de veenkolonien.

De sluis in Martenshoek was de enige mogelijkheid om per schip de stad Groningen te bereiken. Door deze centrale ligging heerste er dagelijks grote drukte. De bedrijvigheid rond de sluis zorgde voor een florerende handel. Naast schippers, kooplieden en noeste arbeiders, gingen ook gezinnen zich vestigen in Martenshoek.

Schippersvrouwen maakten van de gelegenheid gebruik om inkopen te doen en er waren diverse bedrijven gevestigd die scheepsbenodigdheden leverden.

Tot op de dag van vandaag zijn deze historische kenmerken terug te vinden in Martenshoek. Het verleden is verweven in de naamgeving van de straten, zoals Sluiskade, Werfkade en Kieldiep.

U bent van harte welkom in winkelcentrum Martenshoek in Hoogezand om lekker te shoppen in onze aantrekkelijke winkels met gevarieerd aanbod.

GRATIS PARKEREN.